Petrović, Zdravko, Milan Počuča, и Rajko Tepavac. 2012. UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA U PRAVU CRNE GORE. Strani Pravni život 56 (2), 150-75. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/382.