Fatić, Aleksandar. 2012. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА ЕКСТРЕМИЗАЦИЈЕ ДЕСНИЦЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ. Strani Pravni život 56 (2), 47-55. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/376.