Šuput, Dejan. 2012. SISTEM PLATA U DRŽAVNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE IRSKE - PRIMER DOBRE PRAKSE -. Strani Pravni život 56 (3), 488-505. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/370.