Matić Bošković, Marina, и Svetlana Nenadić. 2018. EVROPSKI STANDARDI U OBLASTI PRAVOSUĐA. Strani Pravni život 62 (1), 39-56. https://doi.org/10.5937/spz1801039B.