Aras, Slađana, и Barbara Preložnjak. 2012. SVESNO UGROŽAVANJE EFIKASNOSTI FANATIČNIM NASTOJANJIMA OSTVARIVANJA ISTINE: PRIMER HRVATSKOG SISTEMA PRAVNE POMOĆI. Strani Pravni život 56 (3), 292-303. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/358.