Rakić, Ivana. 2012. RELEVANTNO TRŽIŠTE I TEST PRETPOSTAVLJENOG MONOPOLISTE U AMERIČKIM SMERNICAMA O HORIZONTALNIM KONCENTRACIJAMA. Strani Pravni život 56 (3), 95-104. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/347.