Matijević, Milica. 2012. О НЕКИМ АСПЕКТИМА СИСТЕМА ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА. Strani Pravni život 56 (3), 19-40. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/343.