Magerudis-Petkovski, Dorina, Aleksandra Savović, и Aleksandra Danilović. 2013. NORMATIVNO PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI. Strani Pravni život 57 (1), 353-69. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/335.