Uljanov, Sergej. 2013. „MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEM TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIM“A. Strani Pravni život 57 (1), 272-89. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/328.