Joksić, Ivan. 2013. ЗАКОНСКА РЕГУЛИСАНОСТ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ХРВАТСКОЈ. Strani Pravni život 57 (1), 255-70. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/327.