Lopičić-Jančić, Jelena. 2013. PREGLED UPOREDNOG PRAVA NEKIH DRŽAVA U POGLEDU KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE RANJENIKA I BOLESNIKA. Strani Pravni život 57 (1), 233-53. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/326.