Milić, Vladislava. 2013. ПРОБЛЕМАТИКА САОБРАЗНОСТИ КОД ДОКУМЕНТАРНОГ АКРЕДИТИВА ИЗ ВИЗУРА ПРАВНИХ ДОКТРИНА. Strani Pravni život 57 (1), 216-32. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/325.