Đurić, Vladimir. 2013. ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani Pravni život 57 (1), 115-33. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/319.