Ilić-Popov, Gordana. 2013. ПОРЕСКИ САВЕТНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛАТНОСТ У ПОРЕСКОМ ПРАВУЗЕМАЉА БИВШЕ СФРЈ. Strani Pravni život 57 (1), 26-43. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/315.