Knežević Bojović, Ana. 2013. „KAKO SRPSKO PRAVOSUĐE ULAZI U SKRINING ZA POGLAVLJE 23: KRITIČKI OSVRT NA NACIONALNU STRATEGIJU REFORME PRAVOSUĐA 2013 - 2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJ“E. Strani Pravni život 57 (3), 63-78. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/280.