Spasić, Ivanka. 2014. KORIŠĆENJE I ZAŠTITA POJEDINIH INSTITUTA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOD FRANŠIZING UGOVORA. Strani Pravni život 58 (1), 107-21. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/263.