Višekruna, Aleksandra. 2018. САНКЦИЈЕ ЗА НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ. Strani Pravni život 58 (2), 141-53. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/247.