Milutinović, Veljko. 2014. ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КРИТЕРИЈУМА УТИЦАЈА НА ТРГОВИНУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА. Strani Pravni život 58 (3), 395-408. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/235.