Todorović, Ivan. 2014. КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. Strani Pravni život 58 (3), 359-76. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/233.