Stanić, Miloš. 2014. ОДЛУЧИВАЊЕ О УСТАВНИМ ИЗМЕНАМА НА ПРИМЕРУ НЕКИХ САВРЕМЕНИХ ФЕДЕРАЛНИХ ДРЖАВА. Strani Pravni život 58 (3), 345-58. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/232.