Kaučič, Igor. 2014. IZBOR SUDIJA USTAVNIH SUDOVA U SLOVENIJI I KOMPARATIVNO. Strani Pravni život 58 (3), 323-43. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/231.