Čović, Ana. 2014. УСВОЈЕЊЕ У НЕМАЧКОМ И АУСТРИЈСКОМ ПРАВУ. Strani Pravni život 58 (3), 285-305. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/229.