Ćorić, Vesna. 2014. ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦА АКТИВНОСТИ МИСИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Strani Pravni život 58 (3), 207-23. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/225.