Živković, Velimir. 2014. ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА. Strani Pravni život 58 (3), 157-84. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/223.