Đurković, Miša. 2014. ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ. Strani Pravni život 58 (3), 31-52. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/216.