Matijević, Milica. 2015. ПРОЦЕС КОНСОЛИДАЦИЈЕ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ПИТАЊЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА. Strani Pravni život 59 (4), 105-21. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/147.