Jeličić, Božidar, и Ljiljana Dragutinović. 2016. SUVERENITET KAO KATEGORIJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA. Strani Pravni život 60 (1), 229-42. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/139.