Ćorac, Sanda. 2016. БИОЛОШКА ИСТИНА VERSUS ЗАКОНСКИ УСТАНОВЉЕНЕ ВЕЗЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ. Strani Pravni život 60 (1), 215-28. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/138.