Lekpek, Ahmedin. 2016. ПРОБЛЕМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИСЛАМСКИХ БАНКАРСКИХ УГОВОРА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА. Strani Pravni život 60 (1), 135-51. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/133.