Krivokapić, Boris. 2016. ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЈА О ПОБОЉШАЊУ СУДБИНЕ ВОЈНИХ РАЊЕНИКА У РАТУ (1864) Поводом 140 година од приступања Србије Конвенцији. Strani Pravni život 60 (1), 9-30. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/125.