MANOJLOVIĆ, D.; JOVIĆ, V. IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRES STANA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA PRIBAVLJENOG IZ POLICIJSKOG IZVORA (komparativno istraživanje iz adverzijalnog i kontinentalnog pravnog sistema). Strani pravni život, v. 62, n. 4, p. Docent, Univerzitet Megatrend u Beogradu, Pravni fakultet, 28 mar. 2019.