JOVIČIĆ, K. KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život, v. 62, n. 4, p. 39-50, 28 mar. 2019.