LOPIČIĆ – JANČIĆ, J. MEĐUNARODNI CRVENI KRST. Strani pravni život, v. 56, n. 2, p. 395-403, 30 abr. 2012.