JEČMENIĆ, M. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ. Strani pravni život, v. 56, n. 2, p. 352-367, 30 abr. 2012.