JEVTIĆ, M. ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА. Strani pravni život, v. 56, n. 2, p. 252-269, 30 abr. 2012.