MRVIĆ-PETROVIĆ, N. VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE. Strani pravni život, v. 56, n. 2, p. 210-229, 30 abr. 2012.