PETROVIĆ, Z.; POČUČA, M.; TEPAVAC, R. UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA U PRAVU CRNE GORE. Strani pravni život, v. 56, n. 2, p. 150-175, 30 abr. 2012.