DUBAJIĆ, LL.M, D. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAPANU – SISTEMI ODBORA I NEZAVISNOST ČLANOVA UZ OSVRT NA FUNKCIJU NADZORNOG ODBORA U SRPSKIM KOMPANIJAMA. Strani pravni život, v. 62, n. 1, p. 121-136, 31 jan. 2018.