KNEŽEVIĆ BOJOVIĆ, A. NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE I IZVEŠTAJI O NAPRETKU POJEDINAČNIH DRŽAVA – MOGU LI BITI POKRETAČI PROMENA?. Strani pravni život, v. 59, n. 4, p. 67-78, 31 dez. 2015.