Blažo, O. (2021). NIŠTAVOST I NEPUNOVAŽNOST UGOVORA KAO POSLEDICA KRŠENJA PRAVA KONKURENCIJE EU I PRAVILA O JAVNIM NABAVKAMA. Strani Pravni život, 64(4), 69-83. https://doi.org/10.5937/spz64-29632