Nikolić, O. (2020). DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA U ISLAMU IZ KAIRA. Strani Pravni život, 64(3), 89-97. https://doi.org/10.5937/spz64-28285