Diligenski, A. (2020). LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA U JAVNOJ UPRAVI. Strani Pravni život, 64(2), 81-93. https://doi.org/10.5937/spz64-25775