Višekruna, A. (2020). SUBORDINACIJA ZAJMOVA VLASNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani Pravni život, 64(2), 61-80. https://doi.org/10.5937/spz64-27653