Bekčić Pješčić, G. (2019). AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA. Strani Pravni život, 62(4), 95-106. https://doi.org/10.5937/spz0-20548