Diligenski, A., & Prlja, D. (2017). ZAŠTITА AUTORSKIH PRAVA U DIGITALNOM SVETU. Strani Pravni život, 61(1), 35-49. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/6