Jovašević, D. (2010). ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U UPOREDNOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, 54(3), 257-286. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/560