Vukadinović Marković, J. (2018). POLOŽAJ ARBITRAŽNIH TRIBUNALA U PRAVNOM SISTEMU EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život, 62(2), 49-63. https://doi.org/10.5937/spz1802049V