Petrović, V. (2012). ПОВЕЗАНОСТ КАУЗЕ СЛОБОДЕ ЗАВЕШТАЊА И ПОКЛОНА. Strani Pravni život, 56(1), 336-354. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/417