Plavšić - Nešić, A. (2012). МЕТОДОЛОШКА ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА РЕГИОНА. Strani Pravni život, 56(1), 322-335. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/416