Živković, V. (2012). ПРЕДУГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ У ЕНГЛЕСКОМ, ФРАНЦУСКОМ И НЕМАЧКОМ ПРАВУ. Strani Pravni život, 56(1), 291-309. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/414